LogoTitle
Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση στην Καισαριανή Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 07 Φεβρουαρίου 2014 14:05

P1012526P1012528Καισαριανή, 31 Ιανουαρίου 2014

Η ΕΔΕΜ πραγματοποίησε ανοιχτή συζήτηση-έκθεση για το Περιβάλλον και το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι γυναίκες, στο 1ο Λύκειο Καισαριανής 'Μάριος Χάκκας' την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014, με πρωταγωνίστριες Γυναίκες Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, μαθήτριες, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η εκδήλωση αυτή οργανώθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης 'Οι γυναίκες διεκδικούν ενεργό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος- Η οπτική του φύλου στο περιβάλλον'.

 

 

Ευχαριστούμε τη Δ/ντρια του Λυκείου Δρ. Αικατερίνη Σταμάτη για την επίκαιρη εισαγωγή της σχετικά με την αλληλεπίδραση καθημερινών επιλογών μας με την υποβάθμιση του Περιβάλλοντος και φυσικά για την άψογη φιλοξενία που επεφύλαξε στην ΕΔΕΜ μαζί με τους υπόλοιπους καθηγητές του 1ου Λυκείου Καισαριανής.

Μετά τις παρουσιάσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, ακολούθησε συζήτηση των εισηγητριών με τις μαθήτριες και τους μαθητές για τα θέματα περιβάλλοντος που είχαν αναλυθεί αλλά και για τον επαγγελματικό προσανατολισμό κυρίως από όσες/όσους ενδιαφέρονταν για σπουδές Μηχανικού ή/και για σπουδές στο Περιβάλλον. Συμπληρώθηκαν πολλά ερωτηματολόγια από τα οποία προέκυψαν τα κενά και τα ερωτήματα που έχουν οι μαθήτριες και οι μαθητές, τόσο για το πως μπορούμε να δράσουμε θετικά για το περιβάλλον όσο και για το κατά πόσο μπορούν να δραστηριοποιηθούν και επαγγελματικά για την προστασία του και μάλιστα χωρίς να τίθεται θέμα φύλου.

P1012527    P1012530Με αυτή την εκδήλωση στην Καισαριανή, η ΕΔΕΜ ολοκλήρωσε τις πιλοτικές παρεμβάσεις των Γυναικών Μηχανικών σε Λύκεια της Αττικής και της Περιφέρειας που είχαν προγραμματισθεί στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης 'Οι Γυναίκες διεκδικούν ενεργό ρόλο στην προστασία του Περιβάλλοντος - Η οπτική του Φύλου στο περιβάλλον' το οποίο υλοποιεί η ΕΔΕΜ με χρηματοδότηση  από το Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013': Πράξη : 3.2.4 'Υποστήριξη των Μη Κυβερνητρικών Οργανώσεων (Γυναικείων Οργανώσεων Α' & Β'Κύκλος).

Τα πρώτα συμπεράσματα από αυτή τη δράση τόσο από την ανάλυση των ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν οι μαθητριες και οι μαθητές αλλά και από τις προσωπικές εμπειρίες των Γυναικών Μηχανικών που έλαβαν μέρος μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

  • Οι ανοικτές συζητήσεις-Εκθέσεις στα Λύκεια βρήκαν μεγάλη και θετική ανταπόκριση από τις μαθήτριες και τους μαθητές των Λυκείων που επισκεφτήκαμε, γεγονός που φαίνεται από την προσοχή τους κατά τις αρχικές παρουσιάσεις, από τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν, από τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε μετά και τις ερωτήσεις που έκαναν στις εισηγήτριες/εκπροσώπους των Επιτροπών Εργασίας κατ’ ιδίαν.Αξίζει να τονισθεί ότι η ανταπόκριση στη συζήτηση και η συμμετοχή στη συμβουλευτική ήταν μεγαλύτερη στα δύο Λύκεια της περιφέρειας όπου φάνηκε ότι εκεί η ανάγκη για ενημέρωση και επαφή με επιστήμονες είναι πιο συνειδητή όχι μόνο από τις μαθήτριες αλλά και από μαθητές.
  •  Για την θεματολογία και την υλοποίηση του σχεδίου δράσης ακούσαμε θετικά σχόλια και από τους καθηγητές των σχολείων, οι οποίοι βλέπουν βοηθητικά στο ρόλο τους τέτοιες πρωτοβουλίες που μεταξύ άλλων δίνουν και ιδέες για ερευνητικές εργασίες (projects).
  • Στην περιφέρεια η πρωτοβουλία μας βρήκε άμεση και ευρεία δημοσιότητα στα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ και υποστήριξη από τους αιρετούς και τα τοπικά επιμελητήρια.
  • Η νέα γενιά είναι ευαισθητοποιημένη στα θέματα σεβασμού του περιβάλλοντος όμως δεν γνωρίζουν που πρέπει να στραφούν για να αποκτήσουν τις γνώσεις ώστε να συνεισφέρουν ενεργά και καινοτομικά στην προστασία του ως ενήλικες, επαγγελματίες, επιστήμονες και πολίτες.
  • Οι γονείς στην περιφέρεια αντιλαμβάνονται το όφελος που προκύπτει από την επικοινωνία των μαθητών με επιστήμονες και Μηχανικούς, ενώ στην Αττική συναντήσαμε από ορισμένους γονείς την αμφισβήτηση των προθέσεών μας και των στόχων του σχεδίου δράσης λόγω της χρηματοδότησης από την ΕΕ και της απαξίωσης/δυσφήμισης των ΜΚΟ άκριτα.
  • Η παρουσίαση από μια ομάδα που αποτελείται από γυναίκες Μηχανικούς του τρόπου αντιμετώπισης σήμερα αλλά και στο μέλλον των περιβαλλοντικών θεμάτων έχει ισχυρό συμβολισμό και ενδυναμώνει τις μαθήτριες, τις εκπαιδευτικούς, τις μητέρες αλλά και τις ίδιες τις Γυναίκες Μηχανικούς που συμμετέχουν. Σε καμία περίπτωση δεν δρα αρνητικά ούτε πολωτικά για τους μαθητές μιας και είναι ένα μήνυμα ότι δεν υπάρχουν στεγανά και στερεότυπα και ότι ο καθένας και η καθεμία με την προσπάθειά του μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον του, να αντιπαλέψει τις δυσκολίες και να κυνηγήσει τα όνειρά του.
  • Η διερεύνηση και η προβολή των θεμάτων σχετικά με τον ρόλο των Μηχανικών στην προστασία του περιβάλλοντος και η συσχέτισή τους με τις επαγγελματικές κατευθύνσεις των Μηχανικών ενδυναμώνει τις γυναίκες Μηχανικούς αλλά και όλους τους Μηχανικούς και τους δίνει υπόσταση στην εξάσκηση του επαγγέλματός τους ώστε να μην το υποβιβάζουν για να αντιμετωπίσουν την κρίση με έργα που δεν πληρούν τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές και συνθήκες.    

 Δείτε αναρτήσεις για τις δράσεις στα υπόλοιπα 3 Λύκεια:

LOGO ESPA