LogoTitle
Ψηφιακή πλατφόρμα ανάπτυξης soft skills για (επαν)εκκίνηση της σταδιοδρομίας Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 00:00

ERASMUS + project 'EUMENTORSTEM' 2017-19

EUMENTORSTEM TEXTΌσοι και όσες έχουν σπουδές σε κάποια από τις ειδικότητες των Μηχανικών και βρίσκονται στη φάση αναζήτησης εργασίας ή στη φάση σχεδιασμού μιας καινοτομίας ή στη φάση υλοποίησης μιας επιχειρηματικής τους ιδέας διακατέχονται πολλές φορές από αισθήματα ανασφάλειας, αμφιβολίες για τις ικανότητές τους ή αντίθετα μπορεί να υπερεκτιμούν τις ικανότητές τους σε σχέση με τον ανταγωνισμό ή να μην γνωρίζουν πώς να παρουσιάσουν τα επιτεύγματά τους. Στην Ελλάδα δεν είμαστε εξοικειωμένοι με την κουλτούρα της υποστήριξης των νέων επαγγελματιών από παλαιότερους συναδέλφους στον ίδιο χώρο (Μέντορες) και όταν αυτό γίνεται συνήθως υπάρχουν οικογενειακές σχέσεις και αμοιβαία συμφέροντα.

Αυτή η έλλειψη υποστήριξης είναι πιο αισθητή όταν πρόκειται για γυναίκες μηχανικούς μιας και είναι ολιγάριθμες σε ορισμένες ειδικότητες. Αυτό το κενό μπορεί να καλυφθεί με ενδοσκόπηση και δουλειά με τον εαυτό μας ώστε να γνωρίσουμε και να αξιολογήσουμε κατά το δυνατόν αντικειμενικά τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητά μας για να τα αναδείξουμε ή/και να βελτιωθούμε. Με αυτό τον τρόπο θα εκμεταλλευτούμε τις γνώσεις στο αντικείμενό μας για γόνιμη επαγγελματική σταδιοδρομία για μας και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο στον κλάδο που μας εκφράζει πχ. κατασκευή, μελέτη, έρευνα, εκπαίδευση, διοίκηση, επιχειρήσεις κα.

ERASMUS EU LOGOΗ ΕΔΕΜ με τη συμμετοχή της ως εταίρος στο πρόγραμμα EUMentorSTEM (www.eumentorstem.eu) συμμετείχε στην υλοποίηση της Ψηφιακής Πλατφόρμας (https://www.eumentorstem.eu/virtual-hub/) με εργαλεία και τεχνικές για την ανάπτυξη των λεγόμενων οριζόντιων –κοινωνικών δεξιοτήτων και της αυτοαξιολόγησης ώστε να να σχεδιάσουμε κατάλληλα τα επόμενα βήματα της σταδιοδρομία μας. Αξίζει να αναφερθεί ότι το κτίσιμο της Ψηφιακή Πλατφόρμας σε περιβάλλον Moodle έγινε αποκλειστικά από εξειδικευμένες Γυναίκες Μηχανικούς μέλη της ΕΔΕΜ.

Το ERASMUS PLUS πρόγραμμα EUMENTORSTEM, που χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. σχεδιάστηκε για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στις μετανάστριες που έχουν σπουδές σε Θετικές Επιστήμες, στην Τεχνολογία σε Πολυτεχνεία ή στα Μαθηματικά ((STEM: Science, Technology, Engineering, Math) ώστε να τύχουν των ανάλογων ευκαιριών απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην υποβαθμίζονται τα προσόντα τους και να μην εγκλωβίζονται σε εργασίες μειωμένων προσόντων λόγω κοινωνικών διακρίσεων ή επαγγελματικών στερεοτύπων.

Όμως τα εργαλεία και οι τεχνικές που παρουσιάζονται στην πλατφόρμα απευθύνονται ευρύτερα και μπορεί να εγγραφεί, να τη χρησιμοποιήσει και να ωφεληθεί οποιοσδήποτε ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, σπουδών, εθνικότητας, χωρίς καμία διάκριση και περιορισμό. Επίσης υπάρχει υλικό για όσους/όσες επαγγελματίες επιθυμούν να παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη (είτε έχουν τη σχετική ειδίκευση είτε δρουν εθελοντικά) σε άτομα που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους ή κάνουν επανεκκίνηση.Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του EUMENTORSTEM (www.eumentorstem.eu), ενημερωθείτε για την Ψηφιακή Πλατφόρμα (https://www.eumentorstem.eu/virtual-hub/), εγγραφείτε (https://virtualhub.eumentorstem.eu/login/index.php) και χρησιμοποιείστε τα εργαλεία που θα βρείτε στο e-book για την ανάπτυξη των οριζόντιων - κοινωνικών δεξιοτήτων σας (soft skills).

PARTNERS EUMENTORSTEM BOLOGNAΕκπρόσωποι των εταίρων του EUMENTORSTEM (Bologna University, Obuda University, Inova Consultancy, EDEM, WiTEC Sweden) στο τελικό συνέδριο στη Μπολόνια, 12-13 Σεπτεμβρίου 2019.