LogoTitle
Γυναικεία αλληλεγγύη για να μην αποκλεισθεί η Τρίτη Ηλικία από την Ψηφιακή Εποχή Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014 00:00

WiTEC Athens smallGroupPhotoΜε επιτυχία ολοκληρώθηκε το διετές πρόγραμμα 'How young technological women can do network with women 50+ (ΤΥΝΕΤ 50+)'. Στο σχέδιο αυτόμελετώνται οι δυσκολίες των ατόμων της τρίτης ηλικίας και ειδικότερα των γυναικών να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας (e-mail, internet, skype, facebook, κινητά κλπ) τόσο επειδή δεν διαθέτουν το σχετικό τεχνολογικό υπόβαθρο αλλά και επειδή λόγω προκαταλήψεων και στερεοτύπων δεν είναι θετικά διακείμενες προς αυτό ή δεν διευκολύνεται η πρόσβασή τους. Από την Ελλάδα συμμετείχε η Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (ΕΔΕΜ) που οργάνωσε όλες τις σχετικές δράσεις στη χώρα μας, με συντονίστρια τη Γενική Γραμματέα της ΕΔΕΜ, Νάντια Χρυσικοπούλου.

 

TYNET logoΣτόχος του προγράμματος, που υλοποιήθηκε σε 7 ευρωπαϊκές χώρες,από το ευρωπαϊκό δίκτυο WiTEC (www.witec-eu.net), είναι να προκύψει σε κάθε χώρα μια ομάδα νέων κοριτσιών που γνωρίζουν τις σχετικές τεχνολογίες και μέσω του προγράμματος να αποκτήσουν τις επιπλέον ικανότητες για α) να εκπαιδεύσουν γυναίκες 50+ που ανήκουν και σε ευαίσθητες ομάδες: χωρίς πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, μη προνομιούχες ή/και χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και μειωμένης κοινωνικής ένταξης -μειονότητες, μετανάστες, κλπ) με σκοπό και να τις βοηθήσουν να αποβάλουν τις τυχόν φοβίες τους για την τεχνολογία και το διαδίκτυο β) να μεταδίδουν απλουστευμένα τις απαιτούμενες γνώσεις ώστε οι γυναίκες 50+ να αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες για να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες.

Το πρόγραμμα διαρθρώθηκε σε τέσσερις θεματικές συναντήσεις – Workshops στις οποίες συμμετείχαν εκτός από τους εκπροσώπους των εταίρων από κάθε χώρα, τόσο νέες κοπέλες με τεχνολογική εξειδίκευση όσο και γυναίκες ηλικίας 50+ χωρίς τεχνολογικές δεξιότητες.

  • Tο πρώτο workshop έλαβε χώρα στη Βαρκελώνη τον Σεπτέμβριο του 2012 και ασχολήθηκε με το σχεδιασμό των δράσεων του προγραμματος.
  • To δεύτερο workshopέγινε στο Bastadτης Σουηδίας τον Απρίλιο του 2013 με θέμα: What can ICT do for me? Στη συνάντηση αυτή αναλύθηκε ο σχεδιασμός του on-line εργαλείου που θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν οι γυναίκες 50+ καθώς και οι τρόποι εκπαίδευσης τους στη χρήση αυτού του εργαλείου.
  • Η ΕΔΕΜ ανέλαβε τη διοργάνωση στην Αθήνα του 3ουWorkshop στις 26/9/2013 με θέμα: Mentoring and training competencies for young women- Ανταλλαγή εμπειρίας και καλών πρακτικών σχετικά με ανάπτυξη συμβουλευτικής σε νέες γυναίκες. Η υλοποίηση του workshop είχε μεγάλο ενδιαφέρον αφού οι συμμετέχουσες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και εξέτασαν εργαλεία και μεθόδους προσέγγισης σε γυναίκες α) μετανάστριες, β) χωρίς δουλειά με ανώτερη εκπαίδευση και γ) χωρίς δουλεία με βασική εκπαίδευση. Στις ομάδεςσυζήτησης συμμετείχαν καιαρκετές φοιτήτριες του ΕΜΠ.
  • Το 4ο workshopέγινε στη Bolognaτης Ιταλίας στις 3-4 Απριλίου του 2014 και ασχολήθηκε με την       επεξεργασία του online οδηγού για τη δια-ηλικιακή επικοινωνία και κατάρτιση ενώ παρουσιάστηκαν καιεναλλακτικά εργαλεία επικοινωνίας, δικτύωσης και κατάρτισης.

LLL logoΗ ΕΔΕΜ στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού οργάνωσε πιλοτικό σεμινάριο 2 εβδομάδων τον Ιούνιο 2014 με ακροατήριο γυναίκες άνω των 50 ετών, που δεν είχαν γνώσεις και δεξιότητες για τη χρήση νέων τεχνολογιών, με εισηγήτριες-μέντορες τις νέες μηχανικούς και φοιτήτριες Πολυτεχνείων που είχαν προηγουμένως παρακολουθήσει ένα ή περισσότερα από τα workshops. Το σεμινάριο έδειξε ότι με εξατομικευμένη παρέμβαση όλοι και όλες μπορούν να επωφεληθούν από τις νέες τεχνολογίες και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους.