LogoTitle
Εξωτερική Θερμομόνωση κτιρίων, πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι; Εκτύπωση E-mail
Ενέργεια
Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011 07:38

Μέρος Β' (Πρόσφυση θερμομονωτικών πλακών επί των κτιρίων)

destroyed2Στο πρώτο μέρος της αναφοράς μας στα θέματα επικινδυνότητας ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης αναφερθήκαμε στην αντίδραση των υλικών στην φωτιά.
Αυτό που είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε για το θέμα αυτό είναι πως ΟΛΑ τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης πρέπει να μην μεταδίδουν τη φλόγα. Λαμβάνοντας υπόψη πως η εξωτερική θερμομόνωση είναι μια λύση θερμομόνωσης των κτιρίων που εφαρμόζεται εξωτερικά στις προσόψεις και συνυπολογίζοντας το γεγονός πως τα υλικά του συστήματος θα παραμείνουν επί των προσόψεων καθ' όλη την διάρκεια ζωής των κτιρίων, αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική είναι η αντίδραση στην φλόγα τόσο του συστήματος σαν σύνολο, όσο και του κάθε επιμέρους υλικού ξεχωριστά.
Πέρα από την αντίδραση στην φωτιά, το δεύτερο βασικό στοιχείο για την ασφαλή λειτουργία ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης είναι η πρόσφυση των θερμομονωτικών πλακών επί των κτιρίων καθώς οι θερμομονωτικές πλάκες είναι το βασικό δομικό στοιχείο του συστήματος, επί του οποίου τοποθετείται το σύστημα των επιχρισμάτων οπλισμού και προστασίας.

Τα θέματα πρόσφυσης που προκύπτουν είναι:

a) Πρόσφυση των θερμομονωτικών πλακών (και του συνόλου των υλικών κατ' επέκταση) επί του υποστρώματος.
destroyed1Η σωστή πρόσφυση στο υπόστρωμα εξασφαλίζεται είτε με την χρήση συγκολλητικών μέσων είτε και με την επιπρόσθετη τοποθέτηση βυσμάτων.
Με δεδομένο το μεγάλο πλήθος πιθανών υποστρωμάτων π.χ. σκυρόδεμα, επιχρίσματα, σοβάς, ξύλο, μέταλλο, τσιμεντοσανίδες κλπ. Για κάθε τύπο υποστρώματος υπάρχει και η ενδεδειγμένη κόλλα ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη μακροχρόνια πρόσφυση (προφανώς για δεκαετίες).
Στην περίπτωση που το υπόστρωμα δεν εξασφαλίζει την απαιτούμενη πρόσφυση τότε είναι επιβεβλημένη η χρήση ειδικών βυσμάτων που τοποθετούνται επί των θερμομονωτικών πλακών και αγκυρώνουν επί του φέροντος οργανισμού ή των στοιχείων πλήρωσης του κτιρίου.
Σε κάθε τύπο κτιρίου και σε κάθε πιθανό υπόστρωμα υπάρχουν ειδικά πιστοποιημένα βύσματα που εγγυώνται την μόνιμη και σίγουρη πρόσφυση.
Σε κάθε περίπτωση η χρήση ενός πιστοποιημένου με CE συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης με τα επιμέρους πιστοποιημένα συστατικά και εξαρτήματα του είναι η μόνη σίγουρη επιλογή για την μακροχρόνια «στατική επάρκεια» του συστήματος.
Η χρήση της κατάλληλης κόλλας για κάθε υπόστρωμα καθώς και των πιστοποιημένων βυσμάτων (όπου αυτό είναι απαραίτητο) είναι αναγκαία συνθήκη για την ασφαλή κατασκευή ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης.

b) Πρόσφυση των επιχρισμάτων επί των θερμομονωτικών πλακών.
destroyed3Θα πρέπει να ξεκινήσουμε προφανώς από την ικανότητα των θερμομονωτικών πλακών να φέρουν φορτία, ώστε να είμαστε απόλυτα σίγουροι πως σε βάθος χρόνου οι επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος, δηλ. μεταβολές θερμοκρασίας, υγρασία, παγετός, ανεμοπιέσεις, μηχανικές καταπονήσεις κλπ. δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην πρόσφυση ανάμεσα στα επιχρίσματα και την εξωτερική πλευρά των θερμομονωτικών πλακών.
Καθώς στην αγορά υπάρχουν πολλές επιλογές θερμομονωτικών υλικών είναι επιβεβλημένη η χρήση πλακών με σήμανση CE για χρήση σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.
Οι θερμομονωτικές πλάκες με αυτή την σήμανση έχουν περάσει από τις κατάλληλες δοκιμές στα κρίσιμα μεγέθη της αντοχής σε εφελκυσμό και της συνεκτικότητας τους καθώς και στην μακροχρόνια συμπεριφορά τους ως μέρος ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης, ώστε να θεωρούνται το ασφαλές υπόστρωμα που μπορεί να φέρει τα φορτία του συστήματος των επιχρισμάτων για όσο αυτό απαιτηθεί! Ταυτόχρονα υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών για ασφάλεια στην χρήση, ενώ με την σήμανση CE δηλώνεται η συμμόρφωση του παραγωγού στις απαιτήσεις των προτύπων παραγωγής και των ανεξάρτητων φορέων ελέγχου.

Καθώς το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης καλείται να ανταπεξέλθει σε βάθος δεκαετιών σε όλες τις καταπονήσεις που δέχεται ένα κτίριο τόσο από το φυσικό περιβάλλον όσο και από πιθανές αστοχίες άλλων υλικών ή δομικών στοιχείων, η πρόσφυση των επιχρισμάτων επί των θερμομονωτικών πλακών εξασφαλίζεται μόνο από ολοκληρωμένα συστήματα, των οποίων τα επιμέρους συστατικά έχουν δοκιμαστεί σε βάθος χρόνου.

destroyed4Ζητήματα όπως η αντοχή σε ακραίες ανεμοπιέσεις, ειδικά σε ψηλά κτίρια, καθώς και η συμπεριφορά των υλικών σε περίπτωση αστοχίας των στεγανώσεων του κτιρίου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν σχεδιάζεται ή τοποθετείται ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης.
Ταυτόχρονα βασική προϋπόθεση αποτελεί ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός της κατασκευής και των λεπτομερειών του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης καθώς επίσης και η έντεχνη εφαρμογή των υλικών από εξειδικευμένα συνεργεία στα κτίρια. Η εμπειρία πολλών δεκαετιών από τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης μπορεί και πρέπει να φανεί χρήσιμη για την οικοδομική κοινότητα στην χώρα μας, ώστε να αποφευχθούν λάθη και αστοχίες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών των κτιρίων στο μέλλον.

Δρακόπουλος Παναγιώτης, Χημικός Μηχανικός
Διευθυντής Τμήματος StoHellas
StoHellas:Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Sto
Τμήμα της Drapa chemie
Λ. Μεγαρίδος & Χίου, Θέση Μαύρη Γιώρα,
19300, Ασπρόπυργος Αττικής
τηλ: 2105570191
 , fax: 2105593945, mob: +306974888589 

www.drapa.gr , www.stohellas.gr

Σχετικά άρθρα:

Εξωτερική Θερμομόνωση κτιρίων, πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι; (Αντίδραση θερμομονωτικών υλικών σε φωτιά)

Μύθοι και πραγματικότητα για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, τα κατάλληλα θερμομονωτικά υλικά και την πιστοποίηση CE  (Μέρος Α') 

Μύθοι και πραγματικότητα για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, τα κατάλληλα θερμομονωτικά υλικά και την πιστοποίηση CE (Μέρος Β')

StoTherm: Αντοχή, Οικονομία, Ταχύτητα και Καινοτομία

Architect's Facade Manual

Η αυξημένου πάχους θερμομόνωση επιστρέφει την επένδυση γρηγορότερα

 Sto Therm – Καλύτερη μόνωση – Καλύτερη ζωή

Προϊόντα STO και στη Costa Navarino

StoTherm Classic Top 32

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης