LogoTitle
WIDER –Πράσινη Ανάπτυξη για τις ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις Print E-mail
Τεχνολογία
Tuesday, 17 February 2015 00:00
There are no translations available.

Καινοτομία και Ανάπτυξη στον τομέα της Eνέργειας στην περιοχή της Μεσογείου

MED EUlogos

Ο πληθυσμός της Ευρώπης γηράσκει, με αποτέλεσμα να αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των ατόμων άνω των 65. Η τάση αυτή επιφέρει πολλές κοινωνικές αλλαγές και προκλήσεις, που απαιτούν πρόσφορες λύσεις.

Προκλήσεις & Ευκαιρίες για τις ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Νέα Αναδυόμενη Αγορά: Οι ανάγκες της Τρίτης Ηλικίας για ανεξάρτητη διαβίωση & εξοικονόμηση Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στις ανάγκες του πληθυσμού που γηράσκει και είναι στο σπίτι έτσι ώστε να ζει ανεξάρτητα για όσο το δυνατόν περισσότερο. Το WIDER είναι ένα πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε ΜΜΕ σε 7 περιοχές της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, να διευρύνουν το πεδίο τους και, μέσω της καινοτομίας, να μετακινηθούν από τους παραδοσιακούς τομείς σε νέους αναδυόμενους τομείς, όπως την οικολογικά έξυπνη κατοικία για τα ηλικιωμένα άτομα. Σκοπός του WIDER είναι να βελτιωθεί η θέση των νέων προϊόντων των ΜΜΕ σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας της οικολογικά έξυπνης κατοικίας για μια ενεργή και ανεξάρτητη διαβίωση για την τρίτη ηλικία.

Wider logoΗ μεθοδολογία υλοποίησης του WIDER περιλαμβάνει τις ΜΜΕ από τις 7 παρακάτω πιλοτικές περιοχές:

 • Algarve, Πορτογαλία,
 • Cataluna, Ισπανία,
 • Rhone-Alps, Γαλλία,
 • Marche, Iταλία
 • The Heart of Slovenia, Σλοβενία
 • Σεράγεβο, Boσνία-Ερζεγοβίνη
 • Κεντρική Μακεδονία, Ελλάδα

σε ποικίλες δραστηριότητες με στόχο την έμπνευση για νέες μορφές καινοτομίας μέσω της διαμόρφωσης σχέσεων με τη δημιουργία ενός δικτύου ενδιαφερομένων.

Δράσεις στο πλαίσιο του WIDER

Δημιουργία διακρατικής λίστας με Παρόχους Γνώσης, δηλ. εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες σε σχετικά πεδία με το οικολογικά έξυπνο σπίτι. Συγκεκριμένα 139 Πάροχοι Γνώσης από την περιοχή της Μεσογείου συμπεριλήφθηκαν στη διακρατική λίστα για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν από τους υποψήφιους για τα κουπόνια καινοτομίας.

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια: Απευθύνονται στις τοπικές ΜΜΕ, προσφέροντας εξοικείωση με τις γενικές έννοιες της καινοτομίας, επανατοποθέτησης στην αγορά, ενίσχυσης του προφίλ, νέου σχεδιασμού προϊόντων και προβολής στους τελικούς χρήστες. Πραγματοποιήθηκαν 36 Εργαστήρια με Σεμινάρια στα οποία συμμετείχαν 600 άτομα (τοπικές ΜΜΕ, εμπορικά σωματεία, εκπρόσωποι φορέων, κ.λπ.) διοργανώθηκαν από τους πιλοτικούς εταίρους με στόχο τη δημιουργία μιας υποδομής για πιλοτικές δραστηριότητες στην περιοχή της Μεσογείου. Τα εργαστήρια απευθύνονταν σε επιχειρήσεις που ανήκαν στους παραδοσιακά βιομηχανικούς τομείς για να βελτιώσουν και να ανταλλάξουν ιδέες σχετικά με την αύξηση της αξίας των προϊόντων τους και την επανατοποθέτηση νέων προϊόντων σε ευρύτερους τομείς της αγοράς ακολουθώντας την προσέγγιση της ενεργειακής αποδοτικότητας επικεντρώνοντας στον τελικό χρήστη.

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Οικολογικά Έξυπνο Σπίτι: Συγκεκριμένα δόθηκαν κουπόνια καινοτομίας με τα οποία υποστηρίχθηκε η εφαρμογή 42 προτάσεων καινοτομίας (από τις συνολικά 79 προτάσεις που κατατέθηκαν στους 7 εταίρους). Η συνολική αξία των κουπονιών καινοτομίας είναι 350.000ευρώ.

Διασύνδεση με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, ενδιάμεσους φορείς που λειτουργούν σαν διαμεσολαβητές του προγράμματος μεταξύ προσφοράς/ζήτησης, εθνικά/διεθνή δίκτυα φορέων, επαγγελματικά δίκτυα με στόχο την ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών, το συντονισμό δραστηριοτήτων και τη δημιουργία συνεργιών και με κύριο αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός Διακρατικού θεματικού Δικτύου.

Γιορτές Καινοτομίας: Βαρκελώνη, Νοέμβριος 2013 & Civitanova Marche, Ιούνιος 2014. Περί τους 500 ήταν οι συμμετέχοντες στις 2 Γιορτές Καινοτομίας του WIDER

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2013 λήγει τον Ιούνιο 2015. Ακολουθήστε τις δραστηριότητες του WIDER σε:

 • Ιστοσελίδα του WIDER: www.widerproject.eu
 • Σελίδα στο FACEBOOK: WIDER project
 • Ομάδα στο LinkedIn: WIDER project
 • Λογαριασμό στο Twitter: @WIDERproject

Οι 10 εταίροι από 7 χώρες της Μεσογείου:

 • SVIM - Sviluppo Marche SpA Development Company of Marche Region (Ιταλία) – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
 • ACCIÓ - The Catalan Company Support Agency (Ισπανία)
 • MEDICALPS - World-class center for smart medical technologies (Γαλλία)
 • ΕΒΕΘ – Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα)
 • ΚΑΠΕ – Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Ελλάδα)
 • Development Centre of the Heart of Slovenia (Σλοβενία)
 • CRIA - University of Algarve (Πορτογαλία)
 • SERDA - Sarajevo Economic Region Development Agency (Βοσνία-Ερζεγοβίνη)
 • CEI - Central European Initiative (Ιταλία)
 • IASP - International Association of Science Parks and Areas of Innovation (Ισπανία)

Σύντομη περιγραφή του WIDER θα βρείτε στην ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.

ALL WIDER logos