LogoTitle
Υποσκελισμός Διπλωματούχου Μηχανικού σε τηλεπικοινωνιακή εταιρεία Print E-mail
Tuesday, 25 February 2014 18:11
There are no translations available.

και τοποθέτηση ατόμου με χαμηλότερα προσόντα ως Προϊσταμένου της

Σχόλιο της Προέδρου της ΕΔΕΜ με αφορμή καταγγελία μέλους της ΕΔΕΜ

... Αν πράγματι ακολουθηθεί αυτή η διακήρυξη, όπως μας μεταφέρθηκε και δεν λαμβάνονται υπόψη στις εξελίξεις τα τυπικά (διπλώματα κλπ) και ουσιαστικά (προϋπηρεσία σε έργα κλπ) προσόντα, τότε μπορεί να οδηγήσει στην καταβαράθρωση των Διπλωματούχων Μηχανικών σε μια μεγάλη εταιρεία που θέτει κατευθύνσεις και για το σύνολο της αγοράς εργασίας. Επιπλέον όταν οι κρίσεις/εξελίξεις δεν βασίζονται κατά κύριο λόγο στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, όπως αυτά αποδεικνύονται από έγγραφα, προϋπηρεσία κλπ. τότε υπάρχει ο φόβος το λεγόμενο 'διευθυντικό δικαίωμα' να διολισθήσει σε επιλογές που επηρεάζονται υποσυνείδητα από κοινωνικά και επαγγελματικά στερεότυπα με αποτέλεσμα να υπάρξουν διακρίσεις σε βάρος ευάλωτων ομάδων πχ. γυναικών μηχανικών σε έναν έως πρόσφατα ανδροκρατούμενο κλάδο. Οι μεγάλες εταιρείες οφείλουν, σύμφωνα και με τις επιταγές της ΕΕ, να ακολουθούν πολιτικές που να σέβονται αλλά και να προωθούν την ισότητα των ευκαιριών σε όλα τα επίπεδα και να μην δημιουργούν περιβάλλον για ανάπτυξη διακρίσεων από στελέχη τους σε βάρος ευάλωτων ομάδων ...  Θα ήθελα να πιστεύω ότι τα παραπάνω σχόλια που έγιναν με αφορμή συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά βασίζονται στις γενικά αποδεκτές αρχές της ισότητας, της χρηστής διοίκησης και της σωστής εκτέλεσης τεχνικών έργων, θα βρουν ευήκοα ώτα σε όλες τις εταιρείες, ώστε από τη μια να μην υπάρχουν περιθώρια για διακρίσεις κατά εργαζομένων και από την άλλη οι εταιρείες να επωφελούνται και να ενισχύονται στο έργο τους από τα επιστημονικά εφόδια και τη συσωρευμένη εμπειρία κάθε εξειδικευμένου εργαζομένου...

 

 

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με την καταγγελία στην οποία αναφέρεται το παραπάνω σχόλιο.

Συγκεκριμένα, η Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, η οποία κατέχει και τίτλο Master, μας καταγγέλει συμπληρωματικά της Αίτησης- Αναφοράς που κατέθεσε στην ΕΔΕΜ το 2012, ότι η κατάσταση στην εταιρεία που εργάζεται, δεν βελτιώθηκε, ανίθετα, όπως υποστηρίζει, επιδεινώθηκε για την ίδια και για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς γενικά. 

 

Το 2012 η συνάδελφος Μηχανικός ενημέρωσε την ΕΔΕΜ, ότι στην εταιρεία, με αφορμή την 'Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών Τεχνολογίας' το 2011, παρουσιάστηκε το φαινόμενο της απαξίωσης και υποβάθμισης Διπλωματούχων Μηχανικών. Για την ακρίβεια ανέφερε ότι «κατά τις κρίσεις  –που έγιναν λόγω Αναδιοργάνωσης - για επιλογή ατόμων που θα καλύψουν θέσεις ευθύνης, η ίδια παραλήφθηκε και την συγκεκριμένη θέση – που κατείχε η ίδια πριν – την κατέλαβε άτομο με ειδικότητα 'τεχνίτης οδηγός' χωρίς πτυχίο και χωρίς καμία εμπειρία σε Τεχνικά Έργα.   Για την ίδια δεν λήφθηκε καμία περαιτέρω μέριμνα και παρέμεινε σε αυτό το Τμήμα με τον 'τεχνίτη οδηγό' ως προϊστάμενο.

Τότε (2012) η ΕΔΕΜ κατέθεσε στην υπόψη εταιρεία εξώδικη επιστολή στην οποία διαμαρτύροταν για το γεγονός της υποσκέλισης Διπλωματούχου Μηχανικού και της διάκρισης λόγω φύλου σε βάρος μιας γυναίκας Μηχανικού με πολυετή υπηρεσία (29 έτη προϋπηρεσίας) στην ίδια εταιρεία. Η ΕΔΕΜ δεν έλαβε καμία απάντηση από την εν λόγω εταιρεία. Η συνάδελφος κινήθηκε νομικά κατά της εταιρείας, η υπόθεση εκδικάστηκε στο δικαστήριο (2013) στο οποίο παραστάθηκε υπέρ της συναδέλφου δικηγόρος και εκ μέρους του ΤΕΕ, εκτός από τον δικό της συνήγορο. Η απόφαση εκκρεμεί. Η συνάδελφος έχει αποτανθεί από το 2012 και στον Συνήγορο του Πολίτη και συγκεκριμένα στο τμήμα που διερευνά τις διακρίσεις λόγω Φύλου, αλλά και εκεί η έκδοση του τελικού Πορίσματος εκκρεμεί.

 

Εν τω μεταξύ, από την αρχική καταγγελία της συναδέλφου, έχουν περάσει 27 μήνες και όπως η ίδια αναφέρει σε νέα καταγγελία προς την ΕΔΕΜ (17/2/2014), όχι μόνο δεν υπήρξε κάποια διορθωτική ενέργεια αλλά τα πράγματα στην υπόψη εταιρεία έχουν χειροτερέψει, όπως υποστηρίζει, για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς και για την ίδια προσωπικά που εδώ και πολύ καιρό δεν έχει λάβει ανάθεση έργου. Όσον αφορά γενικά στους Διπλωματούχους Μηχανικούς, μας αναφέρει ότι στην τελευταία συνάντηση της Διοίκησης της Εταιρείας με το συνδικαλιστικό όργανο των Διπλ. Μηχανικών εργαζομένων στην εταιρεία, που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο 2014, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ότι η «κάλυψη των θέσεων ευθύνης θα γίνεται με χρήση του διευθυντικού δικαιώματος και όχι μέσω προκηρύξεων».

 

Αν πράγματι ακολουθηθεί αυτή η διακήρυξη, όπως μας μεταφέρθηκε και δεν λαμβάνονται υπόψη στις εξελίξεις τα τυπικά (διπλώματα κλπ) και ουσιαστικά (προϋπηρεσία σε έργα κλπ) προσόντα, τότε μπορεί να οδηγήσει στην καταβαράθρωση των Διπλωματούχων Μηχανικών σε μια μεγάλη εταιρεία που θέτει κατευθύνσεις και για το σύνολο της αγοράς εργασίας. Επιπλέον όταν οι κρίσεις/εξελίξεις δεν βασίζονται κατά κύριο λόγο στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, όπως αυτά αποδεικνύονται από έγγραφα, προϋπηρεσία κλπ. τότε υπάρχει ο φόβος το λεγόμενο 'διευθυντικό δικαίωμα' να διολισθήσει σε επιλογές που επηρεάζονται υποσυνείδητα από κοινωνικά και επαγγελματικά στερεότυπα με αποτέλεσμα να υπάρξουν διακρίσεις σε βάρος ευάλωτων ομάδων πχ. γυναικών μηχανικών σε έναν έως πρόσφατα ανδροκρατούμενο κλάδο. Οι μεγάλες εταιρείες οφείλουν, σύμφωνα και με τις επιταγές της ΕΕ, να ακολουθούν πολιτικές που να σέβονται αλλά και να προωθούν την ισότητα των ευκαιριών σε όλα τα επίπεδα και να μην δημιουργούν περιβάλλον για ανάπτυξη διακρίσεων από στελέχη τους σε βάρος ευάλωτων ομάδων.

Η ΕΔΕΜ παρακολουθεί από κοντά την υπόθεση αυτή και έχει στη διάθεσή της όλες τις προαναφερόμενες επιστολές της συναδέλφου προς την ΕΔΕΜ, τον Συνήγορο του Πολίτη κα..

Θα ήθελα να πιστεύω ότι τα παραπάνω σχόλια που έγιναν με αφορμή την υπόθεση της συναδέλφου, αλλά βασίζονται στις γενικά αποδεκτές αρχές της ισότητας, της χρηστής διοίκησης και της σωστής εκτέλεσης τεχνικών έργων, θα βρουν ευήκοα ώτα σε όλες τις εταιρείες, ώστε από τη μια να μην υπάρχουν περιθώρια για διακρίσεις κατά εργαζομένων και από την άλλη οι εταιρείες να επωφελούνται και να ενισχύονται στο έργο τους από τα επιστημονικά εφόδια και τη συσσωρευμένη εμπειρία κάθε εξειδικευμένου εργαζομένου.