LogoTitle
Σημαντικότερες Δράσεις της ΕΔΕΜ: 1995-2010 Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010 16:07

Οι δράσεις της ΕΔΕΜ τα 15 χρόνια παρουσίας της απλώνονται σε ένα μεγάλο εύρος πρωτοβουλιών που περιλαμβάνει: Ψηφίσματα για καλύτερη κοινωνική ασφάλιση, Eκθέσεις προβολής του επιστημονικού και του καλλιτεχνικού έργου των γυναικών Μηχανικών, Συνέδρια για την εξοικονόμηση ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Διαλέξεις για αρχιτεκτονικά θέματα κλπ. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

Προώθηση των θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης των Γυναικών Μηχανικών με:
· Ψήφισμα που εγκρίθηκε από τη ΓΣ της ΕΔΕΜ (29/3/2010) και κατατέθηκε σε ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ και Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης για την καταγγελία της ανυπαρξίας μέτρων στήριξης γυναικών μηχανικών που είναι έγκυες και μητέρες βρεφών αλλά καιτην προώθηση συγκεκριμένων προτάσεων όπως η Θεσμοθέτηση οικονομικής ενίσχυσης (πχ. για τις περιπτώσεις που το ετήσιο εισόδημα της ασφαλισμένης δεν ξεπερνά το 75% του κατώτερου μισθού ενός μηχανικού αντίστοιχου χρόνου κτήσης πτυχίου) ή διακοπή χρέωσης των ασφαλίστρων για το χρονικό διάστημα της βρεφικής ηλικίας, ώστε οι γυναίκες να έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται λιγότερες ώρες για να μπορούν παράλληλα να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις της μητρότητας. Είναι κατανοητό ότι αυτή η πρόβλεψη είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Ανάλογη ρύθμιση πρέπει να προβλέπεται και για τον πατέρα εφόσον η μητέρα δεν κάνει χρήση ή δεν εργάζεται. Επίσης προτείνεται να δίνεται επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού ανά οικογένεια.

· Ημερίδα για το νέο Ασφαλιστικό των Γυναικών Μηχανικών (22 Μαρτίου 2010) όπου το ΔΣ της ΕΔΕΜ και οι παριστάμενες γυναίκες Μηχανικοί έθεσαν τα άμεσα αλλά και τα μακροπρόθεσμα αιτήματά των γυναικών μηχανικών στον Πρόεδρο του ΤΣΜΕΔΕ ΕΤΑΑ, στην Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στον τότε Αντιπρόεδρο και νυν Πρόεδρο του ΤΕΕ.

Προώθηση της Ισότητας στις επιχειρήσεις με την έκδοση του ‘Οδηγού Εφαρμογής Σχεδίων Ισότητας' (2007).

Προώθηση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των γυναικών με διοργάνωση :
Ÿ του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου ‘Οι Γυναίκες διπλωματούχοι μηχανικοί μπροστά στις προκλήσεις της απασχόλησης και της κατάρτισης, (1997).
Ÿ της ημερίδας ‘Νέες επαγγελματικές ευκαιρίες για γυναίκες επιστήμονες', (2000).
Ÿ του 2nd ‘International Meeting of Professional and Business Women' σε συνεργασία με την International Association of Professional and Business Women (2001)
Ÿ της εσπερίδας ‘Νέες δυνατότητες επιχειρηματικότητας στον τεχνικό κλάδο' στο Money Show, Αθήνα (2009).

Επιστημονικές Ημερίδες για θέματα της επικαιρότητας όπως Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το 2007 και 2009 οι οποίες ήταν ανοικτές προς όλους τους μηχανικούς, με ομιλητές από το ΕΜΠ, το ΚΑΠΕ, φορείς, εταιρείες και ερευνητές. Οι παρουσιάσεις για ευρύτερη διάθεση συγκεντρώθηκαν σε ηλεκτρονική έκδοση διαθέσιμη από την ΕΔΕΜ.

Διαλέξεις για τις Νέες Τάσεις στην Αρχιτεκτονική πχ. Βιοκλιματικός Σχεδιασμός, Πράσινη Αρχιτεκτονική με διοργάνωση 3 Κύκλων Ομιλιών (2009-10) από διακεκριμένες Μηχανικούς και Καθηγήτριες. Οι παρουσιάσεις για ευρύτερη διάθεση συγκεντρώθηκαν σε ηλεκτρονική έκδοση διαθέσιμη από την ΕΔΕΜ.

Προβολή του έργου των Γυναικών Μηχανικών με διοργάνωση της έκθεσης ‘Το Επιστημονικό Έργο των Γυναικών Μηχανικών', στην Τεχνόπολις (2008) και με έκδοση του λευκώματος ‘Επάγγελμα: Γυναίκα Μηχανικός' με σημαντικά τεχνικά και επιστημονικά έργα γυναικών μηχανικών από διάφορους κλάδους, (2008).

Καταπολέμηση των στερεοτύπων στο επάγγελμα του Μηχανικού με:
Ÿ Την έκδοση στα ελληνικά του ‘Ευρωπαϊκού οδηγού μεθόδων αντιμετώπισης των στερεοτύπων φύλου & επαγγέλματος', (2006).
Ÿ Την διοργάνωση ημερίδων ευαισθητοποίησης (με ομιλήτριες Καθηγήτριες Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων, παρουσίαση σχετικών ερευνών της ΕΔΕΜ και συμβολική βράβευση των νέων γυναικών μηχανικών που αποφοίτησαν με την υψηλότερη βαθμολογία):
- ‘Όταν ο μηχανικός είναι γυναίκα', (2009).
- ‘Αντιμετωπίζοντας τα στερεότυπα στον τεχνικό κλάδο και στις επιστήμες', (2007).
- ‘Στρατηγικές προώθησης των γυναικών στον Τεχνικό κλάδο και στις επιστήμες' (2006).

Μελέτη για τη διερεύνηση των αιτίων για τη χαμηλή προσέλκυση φοιτητριών στα Πολυτεχνεία και την αργή εξέλιξή τους στο επάγγελμα του μηχανικού με έρευνα μέσω ερωτηματολογίων σε Πολυτεχνεία και Πανεπιστήμια της Ελλάδας. Προέκυψε συγκριτική έκθεση με αντίστοιχες μελέτες-έρευνες σε άλλες επτά ευρωπαϊκές χώρες.

Εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης για την Ημέρα της Γυναίκας με κυριότερες τις :
· ‘Οι Γυναίκες Επιστήμονες στην Έρευνα', (2007),
· ‘Οι Πρώτες Γυναίκες Μηχανικοί στην Ελλάδα', (2000)
· ‘Οι Γυναίκες Μηχανικοί στο Εργοτάξιο του ΜΕΤΡΟ', (1997).

Προβολή της συμβολής των Γυναικών Μηχανικών στον Πολιτισμό με :
Ÿ την έκθεση ‘Γυναίκα Μηχανικός και Καλλιτεχνική Δημιουργία', στην Τεχνοπολις (1997),
Ÿ την έκδοση του λευκώματος ‘Μηχανικός & Καλλιτεχνική Δημιουργία'(1997).
Ÿ τον Διαγωνισμό Διηγήματος για Γυναίκες Μηχανικούς με κριτές γνωστές συγγραφείς και δημοσιογράφους (2003),
Ÿ την έκδοση του βιβλίου ‘Οι Γυναίκες Μηχανικοί Γράφουν' με τις 10 καλύτερες συμμετοχές στο διαγωνισμό διηγήματος (2003).

Δράσεις Mentoring για νέες μηχανικούς, φοιτήτριες αλλά και για μαθήτριες που επιθυμούν να ενημερωθούν για το επάγγελμα του Μηχανικού με:
· Διοργάνωση σεμιναρίου ‘Εισαγωγή στο Mentoring' στην Αθήνα (2010).
· Συμμετοχή στην εκπόνηση οδηγού ‘Mentoring για κορίτσια και γυναίκες' στα αγγλικά (σύντομα θα μεταφραστεί στα ελληνικά).
· Ανταπόκριση σε προσκλήσεις για συμμετοχή σε Ημέρες Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας σε Λύκεια και σε φοιτητικές εκδηλώσεις για το επάγγελμα του Μηχανικού.

Καθημερινή ενημέρωση των Γυναικών Μηχανικών για τεχνικά, εργασιακά αλλά και πολιτισμικά θέματα μέσω της ιστοσελίδας www.edem-net.gr. Η Ιστοσελίδα λειτουργεί τόσο ως κόμβος προβολής του έργου των γυναικών μηχανικών και των θεμάτων που τις απασχολούν, όσο και ως κόμβος ενημέρωσης, ανοικτός προς όλους (μηχανικούς, μαθητές, φοιτητές και εταιρείες) για θέματα περιβάλλοντος, ενέργειας, υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία κλπ.

Ηλεκτρονική μηνιαία έκδοση (e-Magazino) ‘Γυναίκα Μηχανικός' που αποστέλλεται στα μέλη μας και σε εγγεγραμμένους παραλήπτες -ιδιώτες, φορείς και εταιρείες- σε αντικατάσταση του Διμηνιαίου εντύπου ΄Γυναίκα Μηχανικός' που εξέδιδε η ΕΔΕΜ (2001-2008).

Συμμετοχή με ομιλίες και πόστερ σε Διεθνή Συνέδρια :
· ‘Creating Change', Royal Institute of British Architects (RIBA), για την ψηφιακή έκθεση DIVERSECITY http://www.women-in-architecture.com, που προβάλλει τη διαφορετικότητα στο έργο των γυναικών στην Αρχιτεκτονική, Λονδίνο, 2010.
· 'Scientific Culture, Communication, Gender-An Innovative Challenge for Women Scientists', European Platform of Women Scientists (EPWS), Βρυξέλλες, 2009.
· ‘Gender and Diversity in Engineering and Science', Verein Deutscher Ingenieure- Frauen im Ingenieurberuf (VDI-Fib), Ντύσσελντοφ, 2009.

ή σε συνέδρια στην Ελλάδα
‘Παιδεία, Έρευνα, Τεχνολογία. Από το χθες στο αύριο', ΕΜΠ & ΜΕ.Κ.Δ.Ε., Μέτσοβο, (2007).

Ενεργό συμμετοχή στα Διεθνή Δίκτυα Επιστημόνων Γυναικών που προωθούν τις πολιτικές Ισότητας στην ΕΕ:
· WiTEC - European Association for Women in Science, Engineering &Technology
Η Γεν. Γραμματέας της ΕΔΕΜ είναι Αντιπρόεδρος στο ΔΣ του WiTEC.
· WOMENTOR - European Federation of Mentoring of Women & Girls.
Η Πρόεδρος της ΕΔΕΜ είναι μέλος του ΔΣ του WOMENTOR.
· EPWS - European Platform of Women Scientists .
Η ΕΔΕΜ είναι μέλος του EPWS από την ίδρυσή (2007).

Δυναμική συνεργασία με Φορείς και Ενώσεις άλλων χωρών:
· ARVHA, Association pour la Recherche sur la ville et l'Habitat της Γαλλίας.
· RIBA, Royal Institute of British Architects.
· VDI-Fib,Verein Deutscher Ingenieure-VDI (Ένωση Μηχανικών Γερμανίας) και τον κλάδο της ‘Γυναίκες στο επάγγελμα του μηχανικού' Frauen im Ingenieurberuf -FIB.
· dib, deutscher ingenieurinnenbund (Ένωση Γυναικών Μηχανικών Γερμανίας).
· WFEO-WIE, World Federation of Engineering organisations-Standing Committee on Women in Engineering.