LogoTitle
Ισότητα ευκαιριών μέσω Mentoring σε κορίτσια και γυναίκες Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011 17:51

We:mentor – Πρόγραμμα Grundtvig της ΕΔΕΜ

'Αν θες να φτιάξεις ένα καράβι, μην ξεκινήσεις βάζοντας τους ανθρώπους να κόψουν δέντρα, δίνοντας εντολές και μοιράζοντας τη δουλειά, αρκεί να τους εμφυσήσεις την επιθυμία να ταξιδέψουν στην ανοικτή θάλασσα'*

Αυτό θα πρέπει να είναι και ο στόχος κάθε σωστού/ης Μέντορα. Και αν το φέρουμε στα μέτρα των γυναικών, το σωστό mentoring θα πρέπει να ωθήσει τις γυναίκες και τα κορίτσια να ανοίξουν τα φτερά τους χωρίς να αυτοπεριορίζονται από προκαταλήψεις και στερεότυπα. Η ΕΔΕΜ υλοποιεί με εταίρους από την Αυστρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Ρουμανία το πρόγραμμα 'We:mentor': Gender equality through Mentoring'. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ανταλλαγή εμπειριών, μεθόδων και κυρίως καλών πρακτικών όσον αφορά την υλοποίηση προγραμμάτων Mentoring σε κορίτσια και γυναίκες.

Ο όρος mentoring προέρχεται από τον Μέντορα, τον ηλικιωμένο σοφό άνδρα στον οποίο ανέθεσε ο Οδυσσέας να συμβουλεύει το γιο του Τηλέμαχο όσο αυτός θα έλειπε στην Τροία. Στην Οδύσσεια η Αθηνά συχνά έπαιρνε τη μορφή του Μέντορα για να συμβουλεύσει τον Τηλέμαχο. Το mentoring στην εποχή μας αποτελεί ένα εργαλείο προώθησης των ίσων ευκαιριών στην εργασία που βασίζεται στην εθελοντική συμμετοχή πεπειραμένων γυναικών που λειτουργούν ως 'Μέντορες' συζητώντας με φοιτήτριες ή νέες γυναίκες (mentees) στην αρχή της καριέρας τους θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας κα. Το Mentoring διαχωρίζεται από την καθοδήγηση ή τον επαγγελματικό προσανατολισμό και φυσικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υποστήριξη διαφόρων κοινωνικών ομάδων και περιπτώσεων.

Η ΕΔΕΜ είναι ιδρυτικό μέλος του 'European Federation of Mentors for girls and women'-WOMENTOR που στόχο έχει να καθιερώσει και να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των οργανώσεων, των μεντόρων για κορίτσια και γυναίκες και των φορέων των χωρών που συμμετέχουν και να προωθήσει την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις διαφορετικές προσεγγίσεις και τις εμπειρίες γύρω από αυτό το θέμα και να υλοποιήσει τη δομή για την δημιουργία ενός δικτύου 'εμπειρογνωμόνων' που θα ασχολείται με το θέμα προώθηση της ισότητας ευκαιριών για κορίτσια και γυναίκες στην εκπαίδευση και την εργασία. Πληροφορίες και στα ελληνικά στην ιστοσελίδα .

LLP_Logo_JPGΜε όχημα το πρόγραμμα we:mentor πέντε από τους πιο έμπειρους φορείς του παραπάνω δικτύου θα δώσουν την ευκαιρία σε μέλη τους- με σχετική εμπειρία-εξειδίκευση να συναντηθούν, να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες και να συζητήσουν σε εφαρμοσμένες πρακτικές mentoring με θετικά αποτελέσματα σε κορίτσια και γυναίκες ώστε με την ολοκλήρωση του προγράμματος όλοι οι εταίροι να έχουν κερδίσει σε γνώσεις, εμπειρίες και πλουραλισμό.

Για αυτό το σκοπό το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις διακρατικές συναντήσεις – στην Γερμανία (Μόναχο), στην Ρουμανία (Κονστάντζα) – στο Ηνωμένο Βασίλειο (Σεφιλντ)και στην Ελλάδα (Αθήνα). Οι δύο πρώτες συναντήσεις έχουν πραγματοποιηθεί και οι δύο τελευταίες θα πραγματοποιηθούν στο πρώτο εξάμηνο του 2012. Στις συναντήσεις αυτές ο φορέας που φιλοξενεί/διοργανώνει τη συνάντηση παρουσιάζει και την εμπειρία και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί για τα προγράμματα mentoring που εφαρμόζει καθώς επίσης και άλλες πρωτοβουλίες mentoring που υλοποιούνται στην χώρα του. Οι άλλοι συμμετέχοντες/φιλοξενούμενοι σχολιάζουν, ερωτούν, συζητούν άλλοτε πάλι διαφωνούν ή ακόμα παίρνουν και οι ίδιοι μέρος στα όσα παρουσιάζονται. Έτσι, οικοδεσπότες και φιλοξενούμενοι βγαίνουν πλουσιότεροι σε ιδέες από κάθε συνάντηση. Για να είναι πετυχημένη η διακρατική συνάντηση πρέπει οι εκπρόσωποι κάθε φορέα να είναι άτομα που δραστηριοποιούνται στον Φορέα –ώστε να γνωρίζουν τους στόχους του και τα διαθέσιμα μέσα – και να έχουν μια σχετική εμπειρία σε διαδικασίες mentoring. Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι να ενδυναμώσει τους φορείς και να τους τροφοδοτήσει με το υπόβαθρο ώστε και αυτοί με τη λιγότερη εμπειρία να μπορέσουν στο άμεσο μέλλον να υλοποιήσουν επιτυχημένα προγράμματα mentoring για τα μέλη τους. Για την ΕΔΕΜ αυτό σημαίνει να προσαρμόσει τις καλές πρακτικές σε γυναίκες μηχανικούς ή/και σε κορίτσια με έφεση στις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία. Σε αυτή τη φάση, που δύο από τις διακρατικές συναντήσεις έχουν πραγματοποιηθεί και δύο μένει να πραγματοποιηθούν κρίνεται ώριμο και σκόπιμο να παρουσιαστούν τα συμπεράσματα από τις δύο πρώτες συναντήσεις.

Workshop #1: Sharing Experience: ICT, web 2.0, Communities and Mentoring‬
18–20 Ιανουαρίου 2011, Kochel έξω από το Μόναχο. Διοργάνωση: dib (deutscher ingenieurinnenbund e.V., German Association of Women Engineers).

Σε αυτή τη συνάντηση διερευνήθηκαν οι δυνατότητες που δίνουν οι νέες τεχνολογίες, το διαδίκτιο και πιο συγκεκριμένα οι εφαρμογές web2.0 για εικονικό mentoring (virtual mentoring) και παρουσιάστηκαν σχετικές εφαρμογές που έχει υλοποιήσει η Ένωση Γερμανίδων Μηχανικών (dib). Η βασική κατεύθυνση ήταν ότι οι εφαρμογές του διαδικτίου προσφέρονται για αυτό-διδασκαλία μέσω των αντίστοιχων ιστοσελίδων που διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτιο. Με αυτά τα εργαλεία μπορεί να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ μεντόρων και mentees ώστε να είναι εφικτή, χωρίς καμία από τις δύο να αφήνει το γραφείο ή το σπίτι της και μάλιστα χωρίς να χάνεται η αμεσότητα της επικοινωνίας. Η εξ' αποστάσεως επικοινωνία πολλές φορές προσφέρεται για ανταλλαγή προβληματισμών και αμφιβολιών που η δια ζώσης επικοινωνία μπορεί να λειτουργούσε αποτρεπτικά. Επίσης, η εξοικείωση των γυναικών με τις νέες τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους (πολλές μηχανικοί δεν είναι εξοικιεωμένες με την τεχνολογία) ανοίγει πολλές δυνατότητες για την εξεύρεση εργασίας και για την προώθηση της καριέρας και φυσικά κρατά τις γυναίκες σε επαφή με τις εξελίξεις σε έναν τομέα ραγδαία εξελισσόμενο που εύκολα κάποιος μπορεί να αισθανθεί 'ψηφιακά' αναλφάβητος. Δείτε ένα σχηματικό διάγραμμα με τις εφαρμογές του web2.0  και χρήσιμους συνδέσμους για να εξερευνήσετε και τρέξετε τις δικές σας εφαρμογές (ημερολόγια, δημοσκοπήσεις, συλλογή υπογραφών, φωνητική επικοινωνία, εικονική πραγματικότητα κλπ). Σε αυτή τη συνάντηση από την ΕΔΕΜ συμμετείχαν 5 άτομα (2 γυναίκες μηχανικοί με επαγγελματική πείρα και 3 πρόσφατα αποφοιτήσασες από Πολυτεχνεία). Και για τις δύο κατηγορίες ήταν εποικοδομητική αυτή η συνάντηση μιας και όσες δεν είχαν ευχέρεια στο διαδίκτυο είδαν ότι είναι πολύ φιλικό και ανοίγει ορίζοντες και ευκαιρίες όσο δε για όσες ήταν εξοικειωμένες μπήκαν στα βαθιά και το απόλαυσαν.

Workshop #2: Sharing Experience Workshop: Volunteer Mentoring as an Efficient and Effective Adult Learning Strategy - Lessons Learned and Best Practice from the Romanian Experience
1-4 Ιουνίου 2011, Κονστάντζα, Διοργάνωση: CENTRAS Constantza

Σε αυτή τη συνάντηση διερευνήθηκαν οι δυνατότητες που δίνει το mentoring από εθελοντές ως εργαλείο εκπαίδευσης-υποστήριξης παιδιών και ενηλίκων. Στις πρακτικές που παρουσιάστηκαν από το CENTRAS Constantza, νέοι εθελοντές/ντριες μαθαίνουν πώς να τονώνουν την αυτοπεποίθηση και την αυτογνωσία νέων που δεν έχουν επαρκή στήριξη από τον οικογενειακό-κοινωνικό περίγυρο. Οι πρακτικές αυτές που χρησιμοποιούν case studies, role play, ψυχολογικά παιχνίδια, την έκφραση μέσω της τέχνης βοηθούν στην επιλογή των κατάλληλων συνδυασμών μέντορα-mentee και στην στο σπάσιμο του 'πάγου' κατά την πρώτη επικοινωνία τους αλλά και στη συνέχεια στοχεύουν να βοηθήσουν τον/την mentee να καταλάβει τις αιτίες για τις επιλογές του/της, να προσδιορίσει τυχόν στερεότυπα και προκαταλήψεις που τις επηρεάζουν, να φανερώσει τις πραγματικές δυνατότητες και επιθυμίες του/της. Σε περίπτωση δηλαδή που ο/η μέντορας εξοικειωθεί με αυτές τις πρακτικές θα είναι πιο αποτελεσματικός/η στο να εκμαιεύει την αληθινή προσωπικότητα του/της mente και συνεπώς να μπορεί να προτείνει με σωστά κριτήρια εκπαιδευτικές επιλογές και επαγγελματικές διεξόδους. Στη συνάντηση αυτή η εμπλοκή των συμμετεχόντων από τις διάφορες χώρες ήταν συνεχής και ήταν αυτή που κατέδειξε την πολυμορφία προσωπικοτήτων και γιατί το mentoring –που βασίζεται στη διαπροσωπική επαφή- απέχει κατά πολύ από το να προτείνει απλά κλάδους απασχόλησης, μεταπτυχιακές σπουδές κλπ). Σε αυτή τη συνάντηση από την ΕΔΕΜ συμμετείχαν 3 μέλη του ΔΣ που κέρδισαν εμπειρία για την υλοποίηση του επόμενου προγράμματος mentoring της ΕΔΕΜ κυρίως στην επιλογή των συνδυασμών μέντορας-mentee και στο στήσιμο των πρώτων συναντήσεων που φυσικό είναι να εκδηλώνεται εσωστρέφεια και από τα δύο μέρη.

wementor_logoΠερισσότερα για το πρόγραμμα 'we:mentor', τις διακρατικές συναντήσεις που υλοποιήθηκαν και τα συμπεράσματα που προέκυψαν θα βρείτε στην ιστοσελίδα. Η επόμενη διακρατική συνάντηση προγραμματίζεται για το πρώτο τρίμηνο του 2012 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Διοργανώνεται από τον εταίρο με την μεγαλύτερη εμπειρία στο mentoring και θα αφορά στις καλές πρακτικές και οδηγίες για το σχεδιασμό και υλοποίηση προγράμματος mentoring για γυναίκες επιστήμονες και επιχειρηματίες. Από την ΕΔΕΜ θα συμμετέχουν 4 άτομα, όλες επαγγελματίες μηχανικοί (άνω της δεκαετίας) και επιπλέον με εμπειρία στην διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Η τελευταία διακρατική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τον Ιούνιο 2012 και θα αφορά στη συζήτηση και αξιολόγηση των συμπερασμάτων από τις προηγούμενες συναντήσεις και στην εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων –καλών πρακτικών για mentoring σε κορίτσια και γυναίκες. Τα συμπεράσματα αυτά η ΕΔΕΜ θα εξειδικεύσει για γυναίκες μηχανικούς και για κορίτσια με έφεση στις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία.

*Πηγή:http://en.wikiquote.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry